ASB Polyfest Performances

Tongan Stage – Taufakaniua 3rd place

Tama De La Salle – Tau Le Taua o le Fa’atuatua – 2nd Place Overall for Aoga Tama

2nd place Ulufale
Sasa
Pese o le Aso
Fuataimi
Fa’ataupati
1st place Taualuga
Manaia
Ulufafo
Togiga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toa La Salle – Age ke vela puho ma lou – 2nd Place Overall Winner

3rd place Takitaki Tane
2nd place Tame
Lologo/Koli Vaha Tuai
Tauteuteaga Tino Foou
1st place Kamataaga
Takalo
Fakaotiaga
All Boys High School

 

PMN Niue Stage- De La Salle College, 2nd Place Overall